Swedish Terms and Conditions

Sammanfattning av personuppgiftspolicy

 • MAVIS PAY AB är personuppgiftsansvarig och samlar in och hanterar dina personuppgifter i enlighet med GDPR förordningen.

 • Vi samlar in och lagrar dina personuppgifter för att kunna fullfölja vårt avtal gentemot dig som kund. Här kan du läsa mer om Villkor.

 • Vi använder dina personuppgifter i syfte att marknadsföra och sälja våra resor. För att ge så personligt relevant marknadsföring som möjligt använder vi oss av din surfhistorik samt beteende på vår webbsida. Här kan du läsa mer om hur vi använder dina [personuppgifter i marknadsföringssyfte].

 

Marknadskommunikation

Vi vill säkerställa att all marknadskommunikation relaterad till våra produkter och tjänster inom MAVIS PAY, och till de från våra leverantörer, detaljhandelspartners, inklusive online-annonsering, är relevanta i relation till dina intressen.

För att göra detta, kan vi använda dina personuppgifter genom att analysera dina tidigare köp, surfvanor och sökinställningar vid användande av vår webbplats. Vi använder oss därmed av profilering för att få fram vilka produkter, tjänster och information du kanske är mest intresserad av. Härigenom har vi möjlighet att skräddarsy vår kommunikation så att den blir mer relevant och intressant för dig. För att förstå dig som kund bättre, och för att kunna tillhandahålla tjänster och marknadskommunikation (inklusive online-annonser relevanta för dina intressen), kan vi även förena personuppgifter vi samlar in när du gör köp i butik med personuppgifter insamlade från våra webbplatser och andra källor. Du kan läsa mer om hur vi samlar in information via din webbläsare i vår cookie policy.

Vi vill gärna skicka relevanta erbjudanden och nyheter till dig om våra produkter och tjänster. Vi kan därför komma att kontakta dig med marknadskommunikation via e-post, sms, brevlådereklam och telefon. Vi kan också skicka information om samarbetspartners produkter och tjänster som vi tror kan vara intressanta för dig. Detta gör vi endast under förutsättning att du tidigare har accepterat att motta sådan marknadskommunikation.

Om du inte önskar motta marknadsföring från oss kan du närsomhelst avböja sådan genom inställningar på vår hemsida, genom att använda den länk för avregistrering som finns i samtliga erbjudanden vi skickar till dig via e-post eller genom att kontakta oss via kontaktuppgifterna längst ner i denna policy. Självklart är valet ditt, men i fall du framför att du inte vill ta emot marknadsinformation från oss hindrar det dig från att motta fina erbjudanden och kampanjer som kan vara av intresse för dig.

Du kan fortfarande motta tjänsterelaterad information kopplad till ditt köp från oss och leverantörer. Exempelvis vid bekräftelse av de köp du har gjort hos oss och vid tillhandahållande av viktig information vid användandet av våra produkter och tjänster. Vi kan även komma att kontakta dig via sms när du handlat för att fråga om upplevelsen.

 

Cookie policy

Cookies är mindre datafiler som tillåter en webbplats att samla in och lagra en bredd av uppgifter på din stationära dator, bärbara dator eller mobila enhet. Cookies hjälper oss att tillhandahålla viktiga funktioner och funktionalitet på våra webbplatser och appar och vi använder dem för att förbättra din kundupplevelse.

 

Det finns två typer av cookies:

 • En permanent cookie som ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid.
 • En ”session-cookie” lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en webbsida. Vi använder en ”session-cookie” exempelvis under vår webbokning. Detta gör vi för att användaren ska slippa skriva in dina adressuppgifter på nytt om användaren exempelvis klickar sig ett steg tillbaka under bokningsprocessen. Session-cookies raderas automatiskt när använder stänger sin webbläsare.

Stänga av cookies

Om du inte accepterar att cookies används kan du stänga av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en fråga varje gång webbplatsen försöker placera en cookie på din dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas, se webbläsarens hjälpsidor för mer information.

 

 • Du kan närsomhelst tacka nej till att få marknadsföring från MAVIS PAY och har även rätt att få reda på vilka personuppgifter vi har om dig, samt att i de fall samtycke ligger till grund för personuppgifterna dra tillbaka detta samtycke. Här kan du läsa mer om [dina rättigheter].

 

Dina rättigheter

Rätt att återkalla samtycke

I de fall behandlingen baseras på ditt samtycke har du rätt att närsomhelst återkalla detta genom att kontakta oss.

Rätt till tillgång

Utöver att du online har tillgång till de personuppgifter som är relaterade till ditt köp eller din bokning, har du rätt att en gång per år få en kopia på de personuppgifter som vi har om dig. Du kan skriva till oss och be om kopia på andra personuppgifter som vi har om dig. Vänligen inkludera information som kan hjälpa oss att identifiera och lokalisera dina personuppgifter samt en kopia på giltig ID-handling. Om du önskar extra kopior kan vi komma att debitera en rimlig administrationsavgift.

Rätt till rättelse, radering, begränsning samt rätt att invända mot behandling

 • Vi vill säkerställa att de personuppgifter vi har om dig är korrekta och uppdaterade. Om någon information vi har är felaktig ber vi dig vänligen att informera oss om detta. Du kan närsomhelst begära att få dina personuppgifter rättade.
 • Du har rätt att få dina personuppgifter raderade bl.a. för det fall de inte längre behövs för ändamålet, eller om behandlingen baseras på ditt samtycke och du återkallar detta.
 • Du har även rätt att under vissa förutsättningar begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter samt när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter om den rättsliga grunden för behandlingen utgörs av en intresseavvägning samt när dina personuppgifter behandlas för att skicka direktmarknadsföring till dig.
 • Vi kommer uppdatera och radera dina uppgifter, med undantag för om vi har rätt att fortsätta behandla dem för legitima syften.

Rätt till dataportabilitet

Om det är tekniskt möjligt och den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter utgörs av samtycke eller att behandlingen har varit nödvändig för att fullgöra ett avtal har du under vissa förutsättningar rätt att få ut dessa personuppgifter och rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig.

 

 • Har du frågor kring hur vi hanterar din personliga data eller vill veta vilka uppgifter vi har om dig, vänligen maila till data@payish.com

  

Rättslig grund för behandling av personuppgifter

Vi kommer endast samla in och använda dina personuppgifter om minst ett av följande kriterier uppfylls:

Det är nödvändigt på grund av ett avtal med dig eller för att vidta åtgärder på din begäran innan avtal ingås;

För att tillhandahålla produkter eller tjänster som du önskar
Vi behöver behandla dina personuppgifter för att hantera din betalning eller din bokning, tillhandahålla dig produkter eller tjänster som du vill köpa eller hjälpa dig med beställningar eller återköp som du begär.

Det är nödvändigt för att vi ska uppfylla rättsliga skyldigheter;

Vi har ditt samtycke; Kund
Du ger oss tillåtelse att behandla dina personuppgifter när du registrerar en betalning. Vänligen notera att när den legala grunden för behandlingen av personuppgifter utgörs av ditt samtycke har du när som helst rätt att återta detta samtycke utan att detta påverkar lagligheten av behandlingen som skett innan samtycke återtagits. För det fall du återkallar ditt samtycke kan det dock innebära att vi inte längre kan tillhandahålla en viss tjänst till dig. Vi kan använda personuppgifter för att reagera vid och hantera incidenter.

Det ligger i vårt eller en tredjeparts berättigade intresse och detta inte innebär ett åsidosättande av dina intressen eller rättigheter.

För att bättre anpassa våra erbjudanden till dig
Vi kan använda dina personuppgifter i syfte att bättre förstå dina intressen och försöka förutse vilka andra produkter, tjänster och information du kanske är mest intresserad av. Härigenom har vi möjlighet att skräddarsy vår kommunikation så att den blir mer relevant och intressant för dig.

Reklamationer;
Som kund kan du reklamera produkter hos återförsäljaren enligt överenskommelse. Under denna period kommer vi att spara dina personuppgifter samt detaljer för att ha underlag i framtida diskussioner med dig som kund.